Beste egoitza eta azpiegoitza batzuk

Beste egoitza eta azpiegoitza batzuk

 

Guardia Zibilak Estatuko Administrazioaren eta haren erakunde publikoen egoitza elektronikoen direktorio bat kudeatzen du. Direktorio horrek egoitzen zerrenda jasotzen du, horien izena, aplikazio-eremua, titularra eta helbide elektronikoa adierazita.

 

Egoitzen direktoriorako sarbidea

 

Barne Ministerioaren egoitza elektronikoak (MIR)

Barne Ministerioaren egoitza elektronikoa

Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoa

Polizia Nazionalaren egoitza elektronikoa