Outras sedes e subsedes

Outras sedes e subsedes

 

A Garda Civil xestiona un directorio de sedes electrónicas da Administración do Estado e dos seus organismos públicos. Este directorio contén a relación de sedes coa expresión da súa denominación, ámbito de aplicación, titular e enderezo electrónico.

 

Acceso ao directorio de sedes

 

Sedes electrónicas do Ministerio do Interior (MIR)

Sede electrónica do Ministerio do Interior

Sede electrónica da Dirección Xeral de Tráfico

Sede electrónica do Corpo Nacional de Policía