Sol·licitud genèrica per a Oficina de Registre

Registre d'entrada i sortida

Sol·licitud genèrica per a Oficina de Registre

Registre d'entrada i sortida dels documents tramitats per les unitats de la Direcció General de la Guàrdia Civil conforme estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Administració de l'Estat. Informació i registre general

Dades de contacte:

  • Direcció: Carrer Guzmán el Bueno 110, 28003 Madrid (Madrid)
  • Telèfon: 915146000
  • Email: dg-registrocentral@guardiacivil.org