Solicitude xenérica para a Oficina de Rexistro

Rexistro de entrada e saída

Solicitude xenérica para a Oficina de Rexistro 

Rexistro de entrada e saída dos documentos tramitados polas unidades da Dirección Xeral da Garda Civil, conforme establece o artigo 16 da Lei 39/2015, do  1 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común.

Administración do Estado. Información e rexistro xeral.

Datos de contacto:

  • Enderezo: Rúa Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid
  • Teléfono: 91 514 60 00
  • Correo-e: dg-registrocentral@guardiacivil.org