Protecció de dades

Protecció de dades

 

Privacitat i protecció de dades

La Direcció General de la Guàrdia Civil tracta les dades personals d'acord amb la normativa vigent per a tractaments de caràcter administratiu Reglament (UE) 2016/679 i Llei orgànica 3/2018.

Ho fa respectant els principis establerts en l'Orde INT/424/2019:

  • Licitud, lleialtat i transparència
  • Limitació de la finalitat
  • Minimització de dades
  • Exactitud
  • Limitació del termini de conservació
  • Integritat i confidencialitat
  • Responsabilitat proactiva

Disposa d'un Delegat de Protecció de Dades, amb el qual pot contactar a través del correu electrònic dggc-dpd@guardiacivil.org

Pot vostè obtenir una informació més detallada, accedeixi a la pàgina dels diferents Tractaments de Dades realitzades i la manera d'exercir els seus drets.