Protección de datos

Protección de datos

 

Privacidade e protección de datos

A Dirección Xeral da Garda Civil trata os datos persoais de acordo coa normativa vixente para o tratamento de datos de carácter administrativo, o Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei orgánica 3/2018.

Farao respectando os principios establecidos na Orde INT/424/2019:

  • Licitude, lealdade e transparencia
  • Limitación da finalidade
  • Minimización de datos
  • Exactitude
  • Limitación do prazo de conservación
  • Integridade e confidencialidade
  • Responsabilidade proactiva

Dispón dun delegado de protección de datos, co cal pode poñerse en contacto a través do correo electrónico dggc-dpd@guardiacivil.org.

Pode vostede obter unha información máis pormenorizada se accede á páxina dos distintos tratamentos de datos realizados e a forma de exercer os seus dereitos