Zerbitzu-karta

Zerbitzu-karta

 

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea (PDF, aprox. 936 KB) zati batean garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 6.2 artikuluak (PDF, gutxi gorabehera 510 KB) , egoitza elektronikoek herritarren eskura jarriko dituzten zerbitzuen barruan, zerbitzu-karta eta zerbitzu elektronikoen karta aipatzen ditu.

Kontuan izan behar da arau honetan ekainaren 22ko 11/2007 Legeari egiten zaizkion aipamenak urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Ref. BOE-A-2015-10565) xedapenei egindakotzat hartu behar direla, 3. xedapen indargabetzaile bakarrean ezarritakoaren arabera arautzen baitute gaia.

Administrazio Publikoan kalitatea hobetzeko esparru orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 951/2005 Errege Dekretuaren 8.1 artikuluan (PDF, gutxi gorabehera 266 KB). Gutun horiek honela definitzen dira: Estatuko Administrazio Orokorreko organo, organismo eta erakundeek herritarrei eta erabiltzaileei informazioa emateko erabiltzen dituzten zerbitzuei buruz, zerbitzu horien inguruan dituzten eskubideei buruz eta zerbitzu horiek emateko kalitate-konpromisoei buruz.

Ministerioaren Egoitza Elektroniko Nagusiaren bidez eskuratu daitezkeen eduki eta zerbitzuei dagokienez, honako zerbitzu-karta hauek kontsulta daitezke: