Informació i Verificació dels Certificats

Informació i Verificació dels Certificats

 

 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, dedica el capítol II del seu Títol I, als Sistemes d'identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. En els articles 9 i 10, fa referència a sistemes d'identificació i signatura, respectivament, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats, que hauran estat expedits per prestadors inclosos en la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL)”.

Els certificats admesos en la Seu electrònica de la Direcció General de la Guàrdia Civil, són els suportats per la plataforma @Signatura, la relació de la qual es recull en el document de Proveïdors de serveis de certificació de @Signatura.