Baliozkotzeak

Baliozkotzeak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egoitza ziurtagiria

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko 11/2007 Legea (PDF, gutxi gorabehera 532 KB) zati batean garatzen duen 2009ko azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 6.1 d) artikuluak ezartzen duenez (2007/06/22) (PDF, gutxi gorabehera 436,20 KB), egoitza elektroniko orok izango du egoitzaren ziurtagiriak egiaztatzeko sistema bat, eta zuzenean eta doan eskuratu ahal izango da.

Kontuan izan behar da arau honetan ekainaren 22ko 11/2007 Legeari egiten zaizkion aipamenak urriaren 1eko 39/2015 Legearen xedapenei egindakotzat hartu behar direla. BOE-A-2015-10565, 3. xedapen indargabetzaile bakarrean ezarritakoaren arabera arautzen dutenak gaia. 

Horretarako, Lehendakaritza Ministerioak VALIDE plataforma eskaintzen du, eta haren bidez Guardia Zibilaren Egoitza Elektronikoaren ziurtagiriaren baliozkotasuna egiaztatu ahal izango du, zuzenean eta doan.

Egoitza-ziurtagiriek balio dute ziurtatzeko herritarren harremanak bide seguru baten eta bulego publiko aitortu baten bidez egiten direla, eta horiek ez dute ahalbidetzen hirugarrenek asmo gaiztokoz sartzea.

 

Sinadura elektronikoa

Egoitza elektronikoen bidez, administrazio publikoa edo herritarrak bitarteko elektronikoen bidez autentifikatzea eskatzen duten jarduera, prozedura eta zerbitzu guztiak egiten dira.

Identifikazio segurua behar den kasuetan Administrazioarekin elkarreragin ahal izateko herritarrak autentifikatzeko bitartekoak urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoak dira. Ref. BOE-A-2015-10565 (PDF, gutxi gorabehera 532 KB)

  • Nortasun Agiri Nazionalari erantsitako sinadura elektronikoko sistemak, pertsona fisikoentzat.
  • Sinadura elektroniko aurreratuko sistemak, ziurtagiri elektroniko aitortuan oinarritutakoak barne, administrazio publikoek onartutakoak.
  • Sinadura elektronikoko beste sistema batzuk, hala nola aldez aurreko erregistro batean erabiltzaile gisa hitzartutako gakoak erabiltzea, bi aldeek ezagutzen duten informazioa ematea edo kriptografikoak ez diren beste sistema batzuk, kasu bakoitzean zehazten diren baldintzetan.

Sinadura elektronikoa zer den, nola lor daitekeen, nork eman dezakeen, nola eta noiz erabili behar den jakiteko, Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalak (FNMT) CERES bidez zure eskura jartzen duen informaziora jo behar duzu.

Guardia Zibilak aplikazio bat jarri du zure eskura, zure ziurtagiri digitalaren eta elektronikoaren funtzionamendu egokia frogatzeko eta egiaztatzeko.

Bestalde, azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuak, 11/2007 Legea zati batean garatzen duenak, bere 10. artikuluan, herritarren sinadura elektronikoari buruzkoan, pertsona fisikoen, pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko erakundeen arteko bereizketa egiten du. Azken horien kasuan, pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek pertsona juridikoaren sinadura elektronikoko sistemak edo nortasun juridikorik gabeko erakundeenak erabili ahal izango dituzte onartzen diren Estatuko Administrazio Orokorraren prozedura eta jarduera guztietarako.

Onartzen ez bada, dagokion egoitza elektronikoak sistema alternatiboak eman beharko ditu, pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek aukera izan dezaten Estatuko Administrazio Orokorrarekin harreman elektronikoa izateko eskubidea baliatzeko.