Accesibilidad

Accesibilidad

 

Guardia Zibila etengabeko hobekuntza-prozesu batean ari da lanean, web-atariek irisgarritasun- eta erabilgarritasun-printzipioak bete ditzaten, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 4. artikuluan ezarritakoak.

Guardia Zibilaren webguneek UNE 139803:2004 arauan adierazitako irisgarritasun-irizpideak bete behar dituzte.

Guardia Zibilaren Egoitza Elektronikoa herritar guztientzat irisgarria izateko diseinatu eta eraiki da, edozein desgaitasun edo muga teknologiko duten herritarrak baztertu gabe.

Egoitza elektroniko honek WAI irisgarritasun-jarraibideetara egokitu du bere edukia, WCAG 2.0 AA mailako jarraibideak betetzeko prestatuz eta W3Ck ezarritako formatu estandarrak erabiliz.

Orri horiek Web Irisgarritasun Testaren (TAW) bidez balidatu daitezke, baita W3Cren xhtml balidazio-testaren bidez ere.

 

Nabigatzaileetan bistaratzea

Web honek nabigatzaileekin behar bezala funtzionatzen duela egiaztatu da:

  • Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0,
  • Mozilla Firefox 3.0 bertsiotik, Windows eta Linux bertsioetan,
  • Opera Windows eta Linux bertsioetan,
  • Google Chrome Windows eta Linux bertsioetan,
  • Safari Mac os X-rentzat.

Hala ere, Guardia Zibilaren Egoitza Elektronikoa behar bezala ikusteko, nabigatzailearen bertsioa eguneratzea gomendatzen da.

 

Web irisgarritasunaren arau-esparrua

Administrazio publikoek irisgarritasunaren arloan behar diren neurriak hartzeko errekerimenduak Espainiako arau-esparruan daude, eta, horri dagokionez, honako lege hauek dira erreferentzia.

Horrela, herritar guztiei berdintasuna ematen zaie zerbitzu publikoak teknologia berrien bidez eskuratzeko orduan.

32/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoak, esplizituki ezartzen du administrazio publikoek beharrezko neurriak hartu behar dituztela beren web-orrietan dagoen informazioa desgaitasunen bat duten edo adinean aurrera doazen pertsonentzat eskuragarri egon dadin. Neurri hori 2005eko abenduaren 31 baino lehen bete beharko litzateke.

Neurriak lege horren garapen partzialean zehazten dira. 1494/2007 Errege Dekretua, azaroaren 12koa, desgaitasuna duten pertsonek informazioaren gizartearekin eta gizarte-komunikabideekin lotutako teknologiak, produktuak eta zerbitzuak eskuratzeko oinarrizko baldintzei buruzko Erregelamendua onartzen duena.

Espainiako administrazio elektronikoaren arloko mugarri garrantzitsuena, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sartzeari buruzko 11/2007 Legeak, 4. artikuluan, informazioa eta zerbitzuak bitarteko elektronikoen bidez eskuratzeko printzipioa jasotzen du. Bereziki, irisgarritasun unibertsala eta euskarri, kanal eta ingurune guztietarako diseinua bermatzen da, pertsona guztiek beren eskubideak baldintza, erantzukizun, kalitate, segurtasun, eskuragarritasun, irisgarritasun, neutraltasun eta elkarreragingarritasun berdinetan gauzatu ahal izan ditzaten.

Eskatutako irisgarritasun-neurrietarako oinarrizko jarraibide gisa, honako hauek ditugu:

  • 2.0 Webguneko edukirako irisgarritasunaren jarraibideak (WCAG 2.0); nazioarteko gomendioak dira, desgaitasuna edo minusbaliotasuna duten pertsonei webguneko edukiak eskuragarri jartzeko.
  • UNE 139803:2004 araua espainiar araua da. Arau honen abiapuntua Web Partzuergoaren (W3C) Web Erabilerraztasunerako Ekimenaren (WAI) Web 2.0 Edukien Erabilerraztasunerako Gidalerroak (WCAG 2.0) izan dira.
  • CWA 15554:2006 Europako Araua.