Normativa

Normativa

 

AVÍS: En aquesta pàgina podrà vostè trobar un extracte de l'extens compendi legislatiu aplicable a la Seu Electrònica de Guàrdia Civil, per la qual cosa seria possible que no trobés la norma concreta que cerca. En aquest cas, no oblidi fer-nos arribar el seu suggeriment a través de la bústia establerta a aquest efecte.

Signatura Electrònica

• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura electrònica.

 

Administració Electrònica

Orde INT/2936/2009, de 27 d'octubre, per la qual es crea el registre electrònic de la Guàrdia Civil.

Resolució d'11 de novembre de 2009, per al pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit Guàrdia Civil.

Orde INT/649/2010, de 12 de març, per la qual es creen diverses seus electròniques en el Ministeri de l'Interior.

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007

Resolució de 17 de desembre de 2009, de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, per la qual s'amplien els procediments inclosos en l'àmbit d'aplicació del Registre Electrònic de la Guàrdia Civil.

Tríptic de Carta de Serveis Electrònics

Resolució de 25.07.2012, de la Sotssecretaria, per la qual s'aprova la Carta de serveis Electrònics

Resolució de 2 de febrer de 2012, de la Direcció General de la Guàrdia Civil, per la qual s'amplien els procediments inclosos en l'àmbit d'aplicació del Registre Electrònic de la Guàrdia Civil

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic

 

Protecció de Dades de caràcter personal

Protecció de Dades