Normativa

Normativa

 

AVISO: Nesta páxina poderá vostede atopar un extracto do extenso compendio lexislativo aplicable á sede electrónica da Garda Civil, polo que é posible que non atope a norma concreta que busca. Neste caso, non esqueza facernos chegar a súa suxestión a través da caixa de correos establecida para ese efecto.

Sinatura electrónica

• Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.

 

Administración electrónica

Orde INT/2936/2009, do 27 de outubro, pola que se crea o Rexistro Electrónico da Garda Civil.

Resolución do 11 de novembro de 2009, para o pago por vía telemática de diversas taxas correspondentes á Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil, no ámbito da Garda Civil.

Orde INT/649/2010, do 12 de marzo, pola que se crean varias sedes electrónicas no Ministerio do Interior.

Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007.

Resolución do 17 de decembro de 2009, da Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil, pola que se amplían os procedementos incluídos no ámbito de aplicación do Rexistro Electrónico da Garda Civil.

Tríptico de carta de servizos electrónicos.

Resolución do 25 de xullo de 2012, da Subsecretaría, pola que se aproba a Carta de servizos electrónicos.

Resolución do 2 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral da Garda Civil, pola que se amplían os procedementos incluídos no ámbito de aplicación do Rexistro Electrónico da Garda Civil.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

• Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

 

Protección de datos de carácter persoal

Protección de datos