Arauak

Arauak

 

Oharra: orri honetan Guardia Zibilaren Egoitza Elektronikoari aplika dakiokeen legegintza-laburpen luzearen aurkezpena aurkituko duzu; beraz, baliteke bilatzen duzun arau zehatza ez aurkitzea. Kasu honetan, ez ahaztu zure iradokizuna guri helaraztea horretarako ezarritako postontziaren bidez.

Sinadura elektronikoa

• 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa.

 

Administrazio elektronikoa

INT/2936/2009 Agindua, urriaren 27koa, Guardia Zibilaren erregistro elektronikoa sortzen duena.

Ebazpena, 2009ko azaroaren 11koa, Guardia Zibilaren eremuko Poliziaren eta Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusiari dagozkion hainbat tasa telematikoki ordaintzeko dena.

INT/649/2010 Agindua, martxoaren 12koa, Barne Ministerioan zenbait egoitza elektroniko sortzen dituena.

1671/2009 Errege Dekretua, azaroaren 6koa, 11/2007 Legea zati batean garatzen duena.

Ebazpena, 2009ko abenduaren 17koa, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiarena eta Guardia Zibilarena, Guardia Zibilaren Erregistro Elektronikoaren aplikazio-eremuko prozedurak zabaltzen dituena.

Zerbitzu Elektronikoen Kartaren triptikoa

Ebazpena, 2012-07-25ekoa, Idazkariordetzarena, Zerbitzu Elektronikoen Karta onartzen duena.

Ebazpena, 2012ko otsailaren 2koa, Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusiarena, Guardia Zibilaren Erregistro Elektronikoaren aplikazio-eremuko prozedurak zabaltzen dituena.

• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

• 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

 

Datu pertsonalen babesa

Datuen babesa.